National Organizing Committee

President: Ahmet R. Mermut

Vice President: Sabit Erşahin

Metin Türker  (TRGM)
Hanifi Avcı (ÇEM)
Nevzat Birişik (TAGEM)
Bülent Sönmez (TAGEM)
Ayten Namlı (The President of Turkish Society of Soil Science)
Ali Rıza Demirkıran (Bingöl Üniversity)
Aydın Adiloğlu (Namık Kemal University)
Aydın Tüfekçioğlu (Artvin Coruh University)
İlhami Bayramin (Ankara University)
Coşkun Gülser (Ondokuz Mayıs University)
Derya Sürek (TGSKMAE)
Emrah Erdoğan (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)
Erhan Akça (Adıyaman University)
Gönül Bilgehan (Adnan Menderes University)
Hikmet Günal (Gaziosmanpaşa University)
Ismail Çakmak (Sabanci University)
İbrahim Atalay (Ege University)
İbrahim Ortaş (Cukurova University)
Mesut K. Çimrin (Mustafa Kemal University)
M. Ali Çullu (Harran University)
M. Rüştü Karaman (Yüksek İhtisas University)
Mustafa Kaplan (Akdeniz University)
Recep Gündoğan (Kahramanmaraş Sütçü İmam University)
Rıdvan Kızılkaya Ondokuz Mayıs University)
Taşkın Öztaş (Ataturk University)
Tayfun Aşkın (Ordu University)
Turgut Kutlu (Bilecik Şeyh Edebali University)
Vahap Katkat (Uludağ University)
Yasemin Kavdir (Çanakkale 18 Mart University)
Yusuf Kurucu (Ege University)