Steering Committee

Ahmet Mermut
Sabit Erşahin
Ayten Namlı
Rıdvan Kızılkaya
Oğuz Can Turgay
Erhan Akça
Derya Sürek
Hakkı Emrah Erdoğan
Muhittin Onur Akça